Website-ul Casino Hex (Făcându-se referire la “Administratia website-ului, Noi”) site-ul este operat de Lovelto Mar LTD, 173 Latchmere Road, Londra, Marea Britanie ce reprezinta un sistem de servicii interactive ce are loc în timp real pe internet și include servicii de informare și date oferite de Administrația Website-ului, versiunile de mobile ale website-ului și alte produse, la fel și în cazul serviciilor și datelor oferite de părți terțe pe website.

Acesti termenii ai serviciilor (Denumiti si “Termeni”) stabilesc termenii și regulile de utilizare ale website-ului.

“Utilizatorul Website-ului” ar trebui sa fie interpretat ca un individ care folosește Website-ul.

Toți utilizatorii Website-ului declară că depășesc vârsta de 18 ani și au capacitatea legală de a accepta acorduri și lua decizii în folosirea web site-urilor de jocuri, care ar putea sa ofere anumite forme de divertisment. Utilizatorii Website-ului declară în același timp ca informațiile legate de locație sunt mereu adevărate și Utilizatorii Website-ului nu folosesc metode de a schimba locația sau de a se transfera catre alte jurisdictii.

Utilizatorul Website-ului trebuie sa fie pe deplin responsabil pentru determinarea efectuării activitățile de gambling pe internet în propria jurisdictie într-o manieră legală, dar și de verificarea aplicabilităților legale necesare.

Acești termeni ar trebui sa fie esentiali pentru Utilizatorii Website-ului.

Un Utilizator ar trebui sa citeasca acești Termeni în întregime. Folosirea Website-ului de către Utilizator înseamnă că Utilizatorul acceptă să fie de acord cu toate dispozițiile acestor Termeni.

Acești Termeni pot fi modificat integral sau parțial de către Administrația Website-ului în orice moment, fără nicio notificare speciala. Versiunea actualizată a Termenilor va intra în vigoare începând cu data publicării pe website-ul Casino Hex.

Acești Termeni sunt un document deschis și public.

Atunci când utilizează Website-ul, Utilizatorul accepta prevederile acestor Termeni și își asumă drepturile și obligațiile stabilite în acestea și conectate cu utilizarea și functionarea Website-ului.

Acceptând prevederile acestor Termeni, Utilizatorul is va da consimtamantul să revizuiască materialele de promovare în timp ce utilizează website-ul în cantitate determinată de Administrația Website-ului.

Termeni de utilizare a materialelor disponibile pe Website

Website-ul servește ca furnizor de informații și recomandări independente pentru persoanele interesate de jocurile de noroc în cazinourile online și nu este un furnizor de servicii de jocuri de noroc online. Orice informație disponibilă pe website are caracter informativ și nu va fi tratată sub forma de consultare legală în niciun caz.

Website-ul contine link-uri care alte site-uri externe. Website-ul nu influențează conținutul altor astfel de website-uri și nu își asumă nicio responsabilitate pentru acest conținut. Vă recomandăm să citiți cu atenție toți termenii de utilizare al website-urilor externe înainte de a lua parte la orice jocuri de noroc.

Website-ul conține materiale protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale și alte materiale protejate legal, incluzând dar nu a se limita la texte, fotografii, materiale video, grafica, muzica și sunete.

Dispozițiile specificate în aceasta secțiune a Termenilor prevăd protecția intereselor Administrației Website-ului și a terților care dețin drepturi referitoare la conținutul Website-ului. Mai mult decât atât, toți titularii de drepturi își pot exercita drepturile prevăzute aici, la discreția lor.

Utilizatorul Website-ului nu va avea dreptul sa efectueze modificări, să publice, să transfere către terți, sa participe la vânzare sau cesiune, să creeze produse derivate sau sa utilizeze, în totalitate sau parțial conținutul Website-ului.

Cu excepția cazului în care se prevede de legi privind drepturile de autor și drepturile conexe, niciun material descarcat de pe Website-ul nu poate fi copiat, distribuit, transferat către terți, publicat sau utilizat în scopuri comerciale fără permisiunea Administrației Website-ului sau a altui proprietar legal al dreptului exclusiv.

Declarații privind plasarea pe Website a informațiilor (conținut) care încalcă drepturile și interesele legale ale titularului.

Titularul drepturilor exclusive asupra rezultatelor activității intelectuale (denumit în continuare „titular al dreptului”) are dreptul să se adreseze Administrației site-ului în cazul în care informațiile (conținutul) sunt identificate pe site-ul web care a fost plasat fără autorizație sau oricare alt temei legal al titularului dreptului și notificarea încălcării drepturilor sale exclusive asupra rezultatelor activității intelectuale.

Pentru a se adresa Administrației Website-ului, titularul dreptului va utiliza formularul de feedback prin referința https://casinohex.ro/contact/

O cerere cu o declarație cu privire la încălcarea drepturilor exclusive asupra rezultatelor activității intelectuale către Administrația site-ului web trebuie să fie bine argumentată și să conțină alte informații care să demonstreze disponibilitatea drepturilor legale asupra conținutului. Dacă declarația privind încălcarea drepturilor exclusive asupra rezultatelor activității intelectuale este transmisă de o persoană autorizată de titularul dreptului, o copie a documentului (în scris sau în format electronic) pentru a dovedi autoritatea sa este atașată la declarație . În cazul informațiilor incomplete, inexactități sau greșeli constatate în declarația privind încălcarea drepturilor exclusive asupra rezultatelor activității intelectuale, Administrația site-ului web va avea dreptul să trimită o notificare titularului dreptului / persoanei sale autorizate în termen de 24 de ore de la momentul primirii unei astfel de declarații, pentru a actualiza informațiile date. În termen de 24 de ore de la primirea declarației privind încălcarea drepturilor exclusive asupra rezultatelor activității intelectuale sau a informațiilor actualizate de către titularul dreptului / persoana autorizată, Administrația site-ului web va elimina conținutul introdus cu încălcarea titularului dreptului drepturi exclusive.

DISCLAIMER

ACEST WEBSITE, CONȚINUTUL WEB ȘI SERVICIILE VOR FI OFERITE AȘA CUM SUNT FĂRĂ A FI OFERITE ÎN MOD EXPRES, FORȚAT, STATUTAR SAU SUB ORICE ALTE REPREZENTĂRI, GARANȚII SAU CONDIȚII. UTILIZATORII VOR FOLOSI WEBSITE-UL, CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CU PROPRIILE RISCURI

WEBSITE-UL ÎN CAUZĂ RENUNȚA LA ORICE FORMA DE PREZENTARE, GARANȚIEI ȘI CONDIȚII ÎN ORICE FORMA, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ PENTRU ORICE TIP DE CONȚINUT DE WEBSITE ȘI SERVICII PLASATE ÎN ORICE MOMENT INCLUZ ND ORICE TIP DE REPREZENTARE SAU GARANȚII ORI CONDIȚII DE MERCANTIZARE, FITNESS PENTRU ORICE SCOP PARTICULAR, ABSENȚA LIVRĂRII INFORMAȚIILOR, COMPETITIVITATEA INFORMAȚIEI, COMPATIBILITATE, RELEVANTĂ, INTEGRABILITATE, SIGURANȚA, CONFIDENTIALITATE, CLARITATE ȘI DREPTURILE PROPRIETĂȚII, BUNA PRACTICĂ, CALITATE, LIBERĂ FOLOSINȚĂ, LA FEL ȘI ORICE ALTE GARANȚII CARE AR PUTEA SĂ APARĂ SUB APLICAREA ACESTOR LEGI.

MAI MULT DECAT ATAT, ADMINISTRAREA WEBSITE-ULUI RENUNȚA ÎN ACELAȘI TIMP LA ORICE REPREZENTĂRI, GARANȚIEI ȘI CONDIȚII PRIVIND URMĂTOARELE:

CAND ESTE IMPOSIBILĂ ORICE REZERVARE SAU REȚINERE DE APLICARE, TERMENUL DE VALIDITATE AL TUTUROR REPREZENTĂRILOR APLICABILE, PRESUPUSE ȘI STATUTARE, GARANȚIE ȘI CONDIȚII VOR FI LIMITATE PE O PERIOADĂ DE TREIZECI (30) DE ZILE DE LA DATA PRIMEI UTILIZĂRI A WEBSITE-ULUI, CONȚINUTULUI ACESTUIA ȘI SERVICIILOR DE CĂTRE UTILIZATOR ȘI NICIO GARANȚIE NU VA PUTEA FI APLICATĂ DUPĂ EXPIRAREA ACESTEI PERIOADE.

CAT TIMP CONȚINUTUL WEBSITE-ULUI ȘI SERVICIILE OFERĂ UTILIZATORULUI MATERIALE DIGITALE OFERITE ÎNTR-UN MEDIU INTANGIBIL, SUB NICIO FORMA UTILIZATORUL NU POATE ABANDONA ACEȘTI TERMENI.

LIMITA RESPONSABILITĂȚII

Utilizatorul confirmă că înțelege și, fără nicio restricție, își asumă toate responsabilitățile și riscurile care pot apărea din utilizarea site-ului Web.

Administrația site-ului, angajații, conducerea, partenerii, acționarii și agenții nu sunt responsabili pentru nicio defecțiune sau încetarea operațiunii site-ului, care a cauzat pierderi de informații despre afaceri, profit sau alte pierderi financiare în legătură cu orice pretenții, pierderi, petiții, acțiuni sau alte evenimente care decurg din aplicarea acestor Termeni și a competenței sale, inclusiv rezultate din navigarea pe site-ul Web, utilizarea acestuia, accesul la oricare dintre fișierele sau părți ale acestuia, precum și ca urmare a oricăror drepturi prevăzute în acest sens, chiar dacă Administrația site-ului Web a fost notificată cu privire la astfel de pierderi potențiale, indiferent dacă un astfel de eveniment sau o defecțiune a avut loc ca urmare a atacurilor împotriva proprietății intelectuale sau a altor proprietăți, indiferent dacă s-a bazat pe vreo infracțiune, neglijență, încălcarea obligațiilor contractuale sau dacă s-a produs din cauza evenimente sau situații similare sau nu.

Răspunderea totală și indemnizația totală legate de utilizarea site-ului, fie integral sau parțial, fie materialele acestuia, sunt limitate în termeni monetari cu suma care nu depășește zece EURO (10,00 EUR).

La intrarea pe site-ul Web, Utilizatorul este de acord ca acești Termeni să fie reglementată de legile României.

Valabilitatea, interpretarea și aplicarea acestor Termeni, orice relații juridice care apar în legătură cu sau cu privire la executarea sau încălcarea acestor Termeni, precum și orice relații juridice asociate vor fi supuse legilor României (indiferent de principiile conflictelor de drept) . Orice acțiune judiciară sau procedură judiciară referitoare la validitatea, interpretarea și executarea acestor Termeni, orice relații juridice care decurg din sau legate de executarea sau încălcarea acestor Termeni, precum și relațiile juridice asociate, vor fi efectuate de instanțele de pe teritoriul României. Toate părțile acceptă jurisdicția exclusivă a acestor instanțe și renunță la orice obiecții referitoare la rezonabilitatea sau comoditatea unei astfel de competențe. Convenția Națiunilor Unite privind contractele pentru vânzarea internațională a mărfurilor (Convenția de la Viena 1980) nu se aplică acestor condiții sau nu le afectează în niciun fel.

În caz de discrepanță între dispozițiile din textul Termenilor în alte limbi și limba engleză, versiunea în limba engleză a Termenilor prevalează.

Utilizatorul acceptă și ia în considerare toate notificările necesare trimise la adresa de e-mail furnizată prin aceasta în timpul înregistrării pe Website, dacă aceste funcții sunt disponibile pe site.

Utilizatorul va refuza:

DISPOZIȚII GENERALE

  1. Utilizatorul confirma faptul ca, pe langa prevederile acestor Termeni, a citit Termenii de utilizare și alte acorduri menționate în acești Termeni și accepta restricțiile impuse de acestea.
  2. Lipsa rezultatelor măsurilor de organizare sau control asupra respectării stricte a prevederilor acestor Termeni sau a acordurilor aferente din partea Administratiei Website-ului nu poate fi interpretată ca renuntarea la un drept sau dispoziție
  3. Utilizatorul nu poate atribui acești Termeni de serviciu și/sau nu poate transfera drepturile și obligațiile utilizatorului de mai jos către terți, indiferent dacă sunt complete sau parțiale
  4. Administrația website-ului are dreptul sa limiteze și/sau sa interzica utilizatorului sa utilizeze website-ul fără o notificare prealabilă bazată numai pe propriile reguli interne
Autor
Garici Mihai
Redactor-șef la casinohex.ro
  • Facebook
Experiență:5 ani

Cu peste un deceniu de activitate în industria jocurilor de noroc, Garici Mihai nu este doar un expert în nuanțele jocurilor de noroc, ci și un manager de conținut de top la un site CasinoHEX.ro. Recunoscut pentru cunoștințele sale profunde și autoritatea sa, mizele sale preferate se află în sloturi, poker și pariuri sportive.